Quy trình sản xuất
tại Hiệp Nông


Quy trình Sản xuất

Hiệp Nông sẽ thực hiện quy trình sản xuất theo hướng Hữu Cơ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí về chất lượng và an toàn thực phẩm từ quy trình của VietGAP: từ nghiên cứu,chọn vùng nguyên liệu, chọn giống, gieo hạt, sản xuất, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch, cho đến sơ chế, đóng gói và vận chuyển đến điểm bán trực tiếp cho người tiêu dùng.


Quy trình Sơ chế

Quy trình sơ chế sản phẩm khép kín tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm, mang đến khách hàng sản phẩm hoàn thiện với chất lượng cao, phù hợp với mọi gia đình Việt.


Quy trình Đóng gói

Quy trình đóng gói sản phẩm khép kín tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm, mang đến khách hàng sản phẩm hoàn thiện với chất lượng cao, phù hợp với mọi gia đình Việt.